• Strong Bow

  • Giá: {{item.PromotionPrice | numberFilter:'price':this}} VNĐ

Chi tiết món ăn

Danh mục: Thức uống

Đánh giá món ăn

Đánh giá của bạn
  • {{rev.FullName}}
    ({{rev.ReviewTitle}} {{rev.ReviewValue}} )
    Ngày đăng: {{rev.ReviewDate | dateTimeFilter:this}}

    {{rev.ReviewContent}}